Kerjasama

Di halaman ini nantinya akan dijelaskan mengenai syarat dan ketentuan bagaimana anda dapat memasang iklan di website ini. Kata-katanya masih dirancang dan mungkin agak lama, jadi tunggu wae !! :D